skip to Main Content
ADMITERE 2021
Înscrieri sesiunea II
Înscrierile se pot face în perioada1 august - 13 septembrie 2021 online sau la sediul Facultatății de SAIAPM, str. dr. Ion Rațiu 7-9, Sibiu, în perioada 6-13 septembrie 2021

Studii universitare de licență – învățământ cu frecvență (IF)

1. Ingineria produselor alimentare – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

   • 13 locuri buget
   • 18 locuri cu taxă
   • 1 loc absolvent liceu mediu rural
   • 1 loc buget Republica Moldova

2. Controlul și expertiza produselor alimentare  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

   • 1 loc buget Republica Moldova
   • 13 locuri cu taxă

3. Inginerie și management în alimentație publică și agroturism  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

   • 14 locuri absolvenți licee mediu rural
   • 9 locuri cu taxă

4. Montanologie  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

   • 19 locuri buget
   • 2 locuri absolvenți licee mediu rural
   • 1 loc buget Republica Moldova
   • 14 locuri cu taxă

5. Ingineria protecției mediului în agricultură  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

   • 3 locuri buget
   • 5 locuri absolvenți mediu rural
   • 13 locuri cu taxă

Studii universitare de licență – învățământ la distanță (ID)

1. Ingineria produselor alimentare – 4 ani, învățământ la distanță

   • 25 locuri cu taxă

2. Montanologie  – 4 ani, învățământ la distanță

   • 40 locuri cu taxă

Studii universitare de masterat

1. Asigurarea calității produselor alimentare – 2 ani, învățământ cu frecvenţă

2. Managementul procesării moderne a alimentelor  – 2 ani, învățământ cu frecvenţă

3. Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale – 2 ani, învățământ cu frecvenţă

4. Managementul protecției mediului în agricultură  – 2 ani, învățământ cu frecvenţă

  •  
 

Sesiunea 2

Licență zi și ID:
 • înscriere până în 13 septembrie 2021(inclusiv)
 • rezultate preliminare 15 septembrie 2021
 • confirmare 16-17 septembrie 2021
 • liste finale 20 septembrie 2021
Master:
 • înscriere până în 11 septembrie 2021(inclusiv)
 • concurs (Interviu) 13 septembrie 2021
 • rezultate preliminare 15 septembrie 2021
 • confirmare 16-17 septembrie 2021
 • liste finale 20 septembrie 2021

Taxa de admitere este de 150 lei. Plata taxei se poate efectua online pe platforma de admitere folosind un card bancar sau la 

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 sau în sesiunea august – septembrie 2021, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Puteți solicita informații suplimentare la numerele de telefon 0724966142 pentru specializările IPA, CEPA și IMAPA și 0728151022 pentru specializările IPMA și Montanologie, de luni până vineri, între orele 9-15.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fara comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordine de plata la orice banca.

Back To Top