skip to Main Content

ADMITERE 2022

Alege o carieră sigură!

Peste 30 de ani de învățământ universitar și cercetare în domeniu.

Studii de licență

(!) Notează ordinea specializărilor pe care le alegi pentru platforma de înscriere.
 
– domeniu: Ingineria produselor alimentare
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID)
– domeniu: Ingineria produselor alimentare,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– domeniu: Inginerie și management în agricultură și agroturism,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– domeniu: Agronomie
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) și învățământ la distanță (ID)
– domeniu: Ingineria mediului,
– inginer, 4 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)

Perioada de înscriere: 1.07 – 16.07.2022

Afișare rezultate parțiale: 18.07.2022

Perioada de confirmare a locurilor: 19.07 – 22.07.2022

Afișare rezultate finale: 25.07.2022

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 sau în sesiunea august – septembrie 2021, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Studii de masterat

(!) Notează ordinea specializărilor pe care le alegi pentru platforma de înscriere.
 
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) 
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF)
– 2 ani, învățământ cu frecvenţă (IF) 

Perioada de înscriere: 6.07 – 13.07.2022

Interviu: 15.07-16.07.2022

Afișare rezultate parțiale: 18.07.2022

Perioada de confirmare a locurilor: 19.07 – 22.07.2022

Afișare rezultate finale: 25.07.2022

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

 • Diploma de bacalaureat;
  • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 sau în sesiunea august – septembrie 2021, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
 • Certificatul de naștere;
 • Cartea de identitate;
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
 • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Toate specializările facultății noastre sunt acreditate definitiv.

Instituția noastră este evaluată extern de către Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Back To Top