skip to Main Content
ADMITERE 2021

Activitate curentă: realizare liste finale

Rezultate parțiale admitere iulie 2021
Înscrieri sesiunea II (începând cu 1 august 2021)

1. Ingineria produselor alimentare – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

2. Ingineria produselor alimentare – 4 ani, învățământ la distanță

3. Controlul și expertiza produselor alimentare  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

4. Inginerie și management în alimentație publică și agroturism  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

5. Montanologie  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

6. Montanologie  – 4 ani, învățământ la distanță

7. Ingineria protecției mediului în agricultură  – 4 ani, învățământ cu frecvenţă

Sesiunea 1 (vară)

Deschidere platformă înscrieri online 01.03.– 22.07.2021
Validare dosare înscriere: 18-22 iulie 2021
Afișarea rezultatelor : 23 iulie 2021
Confirmare locuri : 26-29 iulie 2021, termen limită 29 iulie ora 12:00
Rezultate finale : 30 iulie 2021
 
 

Sesiunea 2 (toamnă)

Perioada de înscriere: 01.08-10.09 2021
Validare dosare înscriere: 10-14 septembrie 2021
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2021
Confirmare locuri: 16- 17 septembrie 2021, termen limită 17 septembrie ora 12:00
Rezultate finale: 20 septembrie 2021

Taxa de admitere este de 150 lei. Plata taxei se poate efectua online pe platforma de admitere folosind un card bancar sau la 

1. Alege ordinea specializărilor

Pe o hârtie pe care să o aveți la îndemână în momentul introducerii datelor pe platforma de înscriere, notați specializările ca de exemplu: specializarea 1 loc bugetat, specializarea 2 loc bugetat, specializarea 1 loc cu taxă etc.

2. Fotografiază sau scanează următoarele documente

  • Diploma de bacalaureat;
    • absolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 sau în sesiunea august – septembrie 2021, pot încărca în sistemul de admitere online, în locul diplomei de bacalaureat, fotocopia adeverinţei eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu şi notele obţinute la probele susţinute;
  • Certificatul de naștere;
  • Cartea de identitate;
  • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie;
  • Copie/dovadă a adeverinței de înscriere de la prima facultate din ULBS sau din țară în cazul îm care candidatul s-a inscris la altă facultate în 2020;

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. 

Dacă întâmpinați dificultăți în procesul de înscriere online, vă oferim suport tehnic la sediul Facultatății de SAIAPM, str. dr. Ion Rațiu 7-9,  în perioada 5-18 iulie, de luni până vineri, între orele 9-15. Candidații au la dispoziție calculatoare conectate la internet și scanere pentru conversia documentelor în format digital, precum și persoane care le pot acorda asistență tehnică.
Puteți solicita informații suplimentare la numerele de telefon 0724966142 pentru specializările IPA, CEPA și IMAPA și 0728151022 pentru specializările IPMA și Montanologie, de luni până vineri, între orele 9-15.

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă pot să-și achite taxa de școlarizare fara comision cu orice card de tip Visa sau Mastercard sau prin ordine de plata la orice banca.

Back To Top