Activitatea de cercetare ştiinţifică

Legislatie și reglementări

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în concordanţă cu prevederile reglement ă rilor specifice în vigoare:

Activitatea de cercetare se realizează în conformitate cu cerinţele impuse de Carta Universităţii “Lucian Blaga” şi prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.