Planul de Cercetare

Direcţii de cercetare

Teme de cercetare

Ştiinţe Agricole

Silvice

Biotehnologii

Protecţia Mediului în Agricultură

Politica agricolă comună

Management agricol

Economie agrară şi silvo-pastorală

Agroturism

Dezvoltarea zonei rurale tradiţionale

Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice pentru alimentaţie şi agricultură

Conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor genetice silvo-pastorale

Aplicaţii biotehnologice pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor pentru alimentaţie şi agricultură

Accesul la resursele genetice vegetale și biosecuritate

Reconstrucţie, reabilitare şi bioremediere ecologică

Biocarburanţi

Managementul protecţiei mediului agricol

Dezvoltarea zonei rurale

Domenii CDI potențial abordabile conform Anexei I. a Strategiei de Cercetare ULBSibiu link.

Domenii CDI potențial abordabile conform Anexei II. a Strategiei de Cercetare ULBSibiu link