Obiectivele de cercetare

Centrul de cercetări are următoarele obiective:

  1. Programarea tematicii de cercetare în baza cerinţelor regionale, naţionale şi comunitare pentru facilitarea participării la programele de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

  2. Stimularea potenţialului şi capacităţii colectivului de cercetare prin racordarea la programe prioritare de cercetare pe plan naţional şi internaţional;

  3. Realizarea unei cercetări coordinate, coerente şi consistente pentru îndeplinirea standardelor de calitate sau excelenţă în cercetarea ştiinţifică;

  4. Creşterea vizibilităţii ştiinţifice prin:

  1. Funcţionarea microcolectivelor de cercetare ştiinţifică prin implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor

  2. Racodarea la Şcoala Doctorală la nivel național