skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Tutori 2017-2018


Licență - învățământ cu frecvență

 

Ingineria produselor alimentare

Anul I – Asistent univ. dr. Daniela Maria ŞANDRU

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Anca TULBURE

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Claudia OGNEAN

Controlul și expertiza produselor alimentare

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai VĂDUVA

Anul II – Conf. univ. dr. Monica CREȚU

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Maria IANCU

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai OGNEAN

Biotehnologii pentru industria alimentară

Anul III –  Șef lucrări univ. dr. ing. Otto KETNEY

Anul IV – Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Anul I – Conf. univ. dr. ing. Ioan VONICA

Anul II – Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ

Anul III – Prof. univ. dr. ing. Mihaela TIȚA

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina Danciu

Montanologie

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Ioan PĂȘCĂNUȚ

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Anul III – Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. biol. Iuliana ANTONIE

Inginerie și protecția mediului în agricultură

Anul I – Șef lucrări univ. dr. Simona SPÂNU

Anul II – Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Anul IV – Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE

 

 

Licență - învățământ la distanță

 

Ingineria produselor alimentare

Anul I – Prof. univ. dr. Simona OANCEA

Anul II – 

Anul III – Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA

Anul IV – 

Montanologie

Anul I – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul II – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul III – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

 

Master

 

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Olga DRĂGHICI

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Mariana PĂCALĂ

Managementul procesării moderne a alimentelor

Anul I – Prof. univ. dr. Neli DARIE

Anul II – Conf. univ. dr. ing. Ion MIRONESCU

Managementul protecției mediului agricol

Anul I – Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ec. Daniela SIMTION

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Anul I – Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai POP

 

 

Back To Top