Tutori

Tutori 2016-2017


Licență - învățământ cu frecvență

 

Ingineria produselor alimentare

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Anca TULBURE

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Ciprian CĂPĂȚÂNĂ

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Claudia OGNEAN

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Victor NEDERIȚĂ

Controlul și expertiza produselor alimentare

Anul I – Conf. univ. dr. Monica CREȚU

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Maria IANCU

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai OGNEAN

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai VĂDUVA

Biotehnologii pentru industria alimentară

Anul II –  Șef lucrări univ. dr. ing. Otto KETNEY

Anul III – Conf. univ. dr. ing. Monica MIRONESCU

Anul IV – Șef lucrări univ. dr. ing. Eniko GASPAR

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

Anul I – Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ

Anul II – Prof. univ. dr. ing. Mihaela TIȚA

Anul III – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina Danciu

Anul IV – Conf. univ. dr. ing. Ioan VONICA

Montanologie

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Ion BARBU

Anul II – Conf. univ. dr. biol. Mihaela ANTOFIE

Anul III – Șef lucrări univ. dr. biol. Iuliana ANTONIE

Anul IV – Conf. univ. dr. ing. Mirela CĂRĂTUȘ

Inginerie și protecția mediului în agricultură

Anul I – Șef lucrări dr. ec. Daniela SIMTION

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Anul III – Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE

Anul IV – Șef lucrări dr. chim. Petronela PAVEL

 

Licență - învățământ la distanță

 

Ingineria produselor alimentare

Anul I – 

Anul II – Prof. univ. dr. ing. Ovidiu TIȚA

Anul III – 

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Anca ȘIPOȘ

Montanologie

Anul I – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul II – Prof. univ. dr. ing. Gligor CIORTEA

Anul III – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

Anul IV – Prof. univ. dr. ing. Camelia SAVA

 

Master

 

Asigurarea calității și siguranței alimentelor

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Mariana PĂCALĂ

Anul II – Conf. univ. dr. Iuliana BRATU

Managementul procesării moderne a alimentelor

Anul I – Conf. univ. dr. ing. Ion Mironescu

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Olga DRĂGHICI

Managementul protecției mediului agricol

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ec. Daniela SIMTION

Anul II – Șef lucrări univ. dr. ing. Cristina MOISE

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

Anul I – Șef lucrări univ. dr. ing. Mihai POP

Anul II – Șef lucrări univ. dr. Simona SPÎNU

 

 

Comments are closed