skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Reexaminări/măriri de note – SESIUNEA 12.09.2016-18.09.2016


 

Sesiunea de reexaminari este cu plata.

Pentru măriri de note studentii trebuie depună o cerere la secretariat după ce în prealabil au discutat cu cadrele didactice.

 

Planificarea reexaminărilor

Profil alimentar

RESTANTE ZI, ID, MASTER, ANII I, II, III, IV

IPA, CEPA, IMAPA. BIA, ACSA, MPMA 

 

DATA

EXAMINATOR

ORA

SALA

14.09.2016

Prof.univ.dr.ing.C.SAVA

10,00

B305

16.09.2016

Prof.dr.ing S. OANCEA

8,00

B402

14.09.2016

Prof.univ.dr.ing.O. TITA

8,00

B2

16.09.2016

Prof.univ.dr.ing.I. DANCIU

8,00

B1

12.09.2016

Prof.univ.dr.ch.N. DARIE

10,00

B110

14.09.2016

Prof.univ.dr.ing Mihaela TIŢA

11,00

B2

15.09.2016

Prof.univ.dr.ing.CIORTEA G.

10,00

B102

14.09.2016

Ş.l.dr.ing. C. CĂPĂŢÂNĂ

8,00

B1

14.09.2016

S.L.dr.ing.Mihai VADUVA

8,00

B1

17.09.2016

Conf.univ.Monica CREŢU

8,00

B1

13.09.2016

Prof.dr.ing. V.NEDERITA

11,00

B402

12.09.2016

Prof.univ.dr.ing.Anca ŞIPOŞ

9,00- PLP

16,00-MASTER

B401

B401

18.09.2016

Ş.L.ing. M. PĂCALĂ

8,00

B1

16.09.2016

S.L.dr.ing.G.MOISE

11,00

B1

15.09.2016

S.L.dr.ing. M. OGNEAN

11,00

B402

15.09.2016

Ş.L.dr.ing.O.DRĂGHICI

11,00

B402

16.09.2016

SL.dr.ing.DANCIU C.

8,00

B1

12.09.2016

S.L.dr.ing.IANCU Maria lidia

8,00

B402

16.09.2016

Ş.L.dr.ing.Ramona IANCU

10,00

B208

16.09.2016

S.L.dr.ing.Ecaterina LENGYEL

10,00

B208

17.09.2016

Conf.univ.dr.ing. Iuliana BRATU

9,00

B106

16.09.2016

Conf.dr.ing.C. GEORGESCU

11,00

B402

18.09.2016

Prof.univ.dr.ing. I. NOVETSCHI

10,00

B205

17.09.2016

Conf.dr.ing.VONICA I.

11,00

B402

17.09.2016

S.L.dr.ing.TULBURE Anca

8,00

B402

14.09.2016

Conf.dr.ing.MOISE M.

11,00

B1

13.09.2016

Conf.dr.ing.I. Mironescu

11,00

B401

13.09.2016

Conf.dr.ing.M. MIRONESCU

11,00

B402

14.09.2016

S.L.dr.ing.KETNEY O.

12,00

B206

15.09.2016

Prof.univ.IAGARU R.

10,00

B102

13.09.2016

Conf. dr. TANASE M.

10,00

B304

12.09.2016

Lector.dr.ec.Daniela SIMTION

10,00

B403

12.09.2016

Lector dr.ing.Simona SPÂNU

10,00

B403

14.09.2016

Conf.dr.ANTOFIE Maria Mihaela

10,00

B305

15.09.2016

Conf.dr. CARATUS M.

10,00

B304

14.09.2016

S.L.dr.POP Mihai

10,00

B305

12.09.2016

Prof.univ.ACU Mugur

10,00

B310

14.09.2016

Lector.univ.Eugen CONSTANTINESCU

16,00

B1

15.09.2016

Prof.univ.dr.ing.D.DUMITRAŞCU

8,00

ING.IM208

14.09.2016

Prof.univ.dr.ing.CIOCA L.

10,00

IM115

12.09.2016

Prof.univ.dr.V.PETRESCU

8,00

IE301

13.09.2016

Prof.univ.BUCUR V.

8,00

ING.IM404

12.09.2016

Prof.univ.dr.C.VASILOAICA

8,00

IM107

15.09.2016

Conf. G.CRĂCIUNAŞ

8,00

ING.IE004

13.09.2016

Conf.dr.ing.D.MIRICESCU

10,00

IM404

17.09.2016

S.L.dr.ing.MORARU G.

8,00

IM220

17.09.2016

Prof.dr.ing.Dan Maniu DUSE

10,00

IM222

 

Lector univ.dr.Nicoleta DAN

 

ING.IM

16.09.2016

Asist.dr.Grunwald R.-engleza

12,00

A31

14.09.2016

Conf.univ.dr.MITREA A.-engleza

12,00

 LITERE 62

14.09.2016

Lector dr. A.TOMUS

10,00

Litere 61

12.09.2016

Lector dr.D.PARVU

10,00

Litere 42

13.09.2016

Prof. univ. Dan CHICEA

8,00

B402

14.09.2016

Lector dr.Pasca Aurel

10,00

B24

12.09.2016

Dr.ing. RUSU Mariana

10,00

B301

 

Profil montanologie si protectia mediului

 

Licenţă: Montanologie şi IPMA , ANII I,II,III,IV

Master: MDDZR şi MPMA,  ANII  I, II

 

Nr. crt.

Cadru didactic universitar

Data

ORA/Sala

Discipline

1

Prof. Barbu Horia

13.09.2016

10,00/B005

Agrochimie, Chimie, Ecotoxicologie

2

Prof. Ciortea Gligor

15.09.2016

10,00/B102

Pratologie, Agrotehnică

3

Prof. Sava Camelia

14.09.2016

10,00/B305

Legumicultură, Fiziologie

4

Prof. Iagaru Romulus

15.09.2016

10,00/B102

Fitotehnie

5

Conf. Blaj Robert

16.09.2016

16,00/B301

Ecologie, Cadastru

6

Conf. Dumitru Mariana

16.09.2016

10,00/B301

Informatică, Baza energetică în agricultură, Geometrie descriptivă, Desen tehnic

7

Conf. Micu Mircea

16.09.2016

16,00/B300

Pedologie şi Îmbunatatiri Funciare

8

Conf. Tanase Maria

13.09.2016

10,00/B304

Fitopatologie

9

Conf.Antofie Maria Mihaela

14.09.2016

10,00/B305

Genetică, Monitorizarea factorilor de mediu, Reconstrucţie Ecologică, Conservarea Biodiversitatii, Biotehnologii

10

Sef lucr. Antonie Iuliana

13.09.2016

10,00/B304

Botanică, Entomologie

11

Sef lucr. Iagaru Pompilica

15.09.2016

10,00/B102

Fitotehnie, Agrotehnică, Pratologie

12

Sef  lucr. Moise Cristina

13.09.2016

10,00/B005

Surse de poluare, Metode de analiză

13

Sef  lucr. Pop Mihai

14.09.2016

10,00/B305

Floricultură, Legislatie

14

Sef  lucr. Simtion Daniela

12.09.2016

10,00/B403

Economie şi contabilitate, Analiza economică

15

Sef  lucr. Spânu Simona

12.09.2016

10,00/B403

Agrometeorologie, Topografie, Gestiunea resurselor de apă, Metode moderne de combatere a riscurilor şi hazardurilor, 

16

Conf. Caratus Mirela

15.09.2016

10,00/B304

Zootehnie şi Agroturism

Strategii de dezvoltare rurală

17

S.L.dr.ing.Pavel Petronela

13.09.2016

10,00/B005

Hidrochimia si analiza apei

18

S.L.dr.ing.Savatie Mircea

14.09.2016

10,00/B305

Managementul resurselor de dezvoltare rurală, Ameliorarea plantelor

19

Sef lucr.Bratu Iulian

16.09.2016

16,00/B300

Ecopedologie,Pedologie

20

Lector dr.Pasca Aurel

14.09.2016

10,00/ A24

Fizica,Mecanica fluidelor

21

Dr.ing.Barbu Ion

14.09.2016

10,00/B305

Pomicultura,Viticultura

22

S.L.dr.ing.Pascanut Ioan

16.09.2016

10,00/B301

Masini Agricole

23

Sef  lucr.dr.Gaspar E

16.09.2016

17,00/B300

Microbiologie,Managementul ape uzate

24

Prof.Avrigeanu M.

 

 

Sport

25

Lector dr. Constantinescu E.

14.09.2016

16,00/B 1

 Matematica

26

 Lector dr.Parvu Daria

12.09.2016

10,00/Litere 42

Engleza

27

 Asist.dr.Grunwald R.

16.09.2016

12,00/ A 31

Engleza

28

Conf.univ.dr.Mitrea Alexandra

14.09.2016

12,00/Litere 62

Engleza

29

Lector dr. Tomus A.

14.09.2016

10,00/Litere 61

Engleza

30

Dr.ing.Rusu Mariana

12.09.2016

10,00/ B301

 

31

Prof .univ.dr. Oancea S.

16.09.2016

8,00/ B402

Biochimie

32

Conf.dr.ing.Mironescu Ion Dan

13.09.2016

11,00/ B401

Grafica asistata

Back To Top