Istoric

ISTORIC

2017

2002

Facultatea se reoganizează, devenind Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului (conform H.G. 410/25 aprilie 2002) cu specializările: Ingineria Produselor Alimentare, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Montanologie, Horticultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură.
2016

2000

Specializarea Tehnici şi Activităţi Montane se reprofilează în Activităţi Turistice.

1999

Specializările: Tehnologia şi Textile şi Agromontanologie au obţinut autorizaţie de funcţionare şi pentru forma de Învăţământ la Distanţă. Controlul Calităţii Produselor Alimentare, Tricotaje-Confecţii Textile şi Agromontanologie au obţinut autorizaţie de funcţionare şi pentru forma de Învăţământ la Distanţă.

1995

S-a înfiinţat specializarea Tehnici şi Activităţi Montane, cursuri de scurtă durată.1998în cadrul profilului Textile-Pielărie s-a înfiinţat specializarea: Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi.

1992

Facultatea a primit cifră de şcolarizare şi pentru profilul Agricol, specializarea: Agromontanologie, acreditată ulterior conform H.G. 696 publicată în M.O. 397/24 august 2000.

1990

S-a înfiinţat Facultatea de Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare cu profilele: Tehnologia Produselor Alimentare (specializările: Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Tehnologii Alimentare – cursuri de scurtă durată) Textile-Pielărie (specializările: Filatură-Ţesătorie şi Tricotaje-Confecţii) Specializările: Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare şi Tricotaje-Confecţii Textile au fost acreditate conform H.G.696 din august

Comments are closed