skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Biotehnologii în industria alimentară

 

Misiunea specializării Biotehnologii pentru industria alimentară
Specializarea ” Biotehnologii pentru industria alimentară ” are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare – ingineri pentru unităţile de producţie în care se obţin produse alimentare, alimente funcţionale, suplimente nutritive sau aditivi pentru industria alimentară prin procese biotehnologice. Pregătirea teoretică şi practică pe care o vor primi, conform disciplinelor din planurile de învăţământ, asigură absolvenţilor posibilitatea desfăşurării activităţii ulterioare în exploatarea, proiectarea şi controlul calităţii pe liniile de bioproducţie. De asemenea în echipe complexe vor putea realiza gestiunea producţiei, managementul şi marketingul producţiei. Cunoştinţele pe care le posedă în domeniul biologic, biochimic, microbiologic le permite să participe în echipe de cercetare pentru elaborarea biotehnologiilor ca alternative la procesele clasice de obţinere a diferitelor produse alimentare în scopul obţinerii produselor ecologice.
 
Obiectivele specializării Biotehnologii pentru industria alimentară
Domeniul Biotehnologii, specializarea “Biotehnologii pentru industria alimentară”, are ca obiectiv îndeplinirea misiunii de a forma, specialişti orientaţi spre prelucrarea biotehnologică (enzimatică sau microbiologică) a diferitelor materii prime în vederea producerii de alimente, aditivi alimentari, alimente funcţionale, alimente-medicamente, suplimente nutritive.
Specializarea , dă studenţilor, după patru ani, cunoştinte profesionale necesare pentru a fi capabili să stăpânească biotehnologiile de obţinere a diferiţilor nutrienţi şi aditivi cum ar fi: proteine, zaharuri (simple şi polizaharide) lipide, fibre alimentare, arome, acizi alimentari, coloranţi, enzime, culturi starter. De asemenea pe baza cunoştinţelor de nutriţie , a tehnologiilor de preparare a alimentelor, a cunoştinţele despre, aditivi şi influenţa lor asupra caracteristicilor senzoriale ale alimentelor, despre posibilităţile de obţinere a aditivilor naturali, a tehnologiilor şi principiilor de procesare minimă, a cunoştinţelor de inocuitate a produselor alimentare vor fi capabili să obţină alimente funcţionale, produse dietetice, să elaboreze alimente de tip bio şi eco, alimente cu caracteristici senzoriale deosebite, contribuind la diversificarea ofertei de alimente. şi obţinerea de produse performante. În acest sens planul de învăţământ cuprinde, în etape, formarea complexă a acestui specialist. Categoria de ştiinţe aplicate întregeşte pregătirea fundamentală realizată prin disciplinele: matematică statistică, biofizică , chimie organică, biologie celulară, genetică, microbiologie, biochimie, genetică, enzimologie. Pregătirea în domeniu se realizează prin discipline cum sunt : chimie analitică şi instrumentală, inginerie genetică, enzimologie specială, culturi de celule şi ţesuturi, biotehnologii generale, programare şi limbaje de programare operaţii unitare, instalaţii biotehnologice, grafică asistată de calculator, nutriţie umană, toxicologie şi siguranţă alimentară, tehnică experimentală, care constituie o experienţă integrată în disciplinele de specialitate.
În categoria disciplinelor de specialitate o importanţă deosebită o are grupa disciplinelor biotehnologice de specialitate care sunt grupate în două categorii . O primă categorie se referă la principalii nutrienţi obţinuţi prin biotehnologii. Oferta de studiu este grupată în 4 pachete.
Biotehnologii pachet I
-Biotehnologii de obţinere a biomasei şi proteinelor
-Biotehnologii de obţinere a enzimelor
Biotehnologii pachet II
-Biotehnologii de obţinere a polizaharidelor
-Biotehnologii de obţinere a aminoacizilor şi acizilor
Biotehnologii pachet III
-Biotehnologia de obţinere a coloranţilor , aromelorş şi vitaminelor
-Biotehnologii de obţinere a alcoolilor
Biotehnologii pachet IV
-Biotehnologii de obţinere a culturilor starter
-Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
 
O a doua categorie de discipline de specialitate se referă la obţinere unor alimente prin procese biotehnologice. Şi aceste discipline sunt grupate în 4 pachete.
Biotehnologii alimentare pachet I
-Biotehnologii în industria vinului
-Biotehnologii în industria fermentativă
Biotehnologii alimentare pachet II
-Biotehnologii în industria amidonului şi glucozei
-Biotehnologii în industria conservelor şi băuturilor
Biotehnologii alimentare pachet III
-Biotehnologii în industria laptelui
-Biotehnologii în industria cărnii şi peştelui
Biotehnologii alimentare pachet IV
-Biotehnologii în industria panificaţiei
-Biotehnologii în industriaproduselor cerealiere
 
Back To Top