skip to Main Content

 

Admitere 2016

5-9 septembrie

 

Buton_lic5Buton_ID1Buton_MAS1Buton_DOC1

 

STUDII DE MASTERAT


Tip de concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

 

Specializări


Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor

  • locuri fără taxă: 14
  • număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50 cu taxă

Managementul procesării moderne a alimentelor

  • locuri fără taxă: 19
  • număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50 cu taxă

Managementul protecţiei mediului agricol

  • locuri fără taxă: 15
  • număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50 cu taxă

Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale

  • locuri fără taxă: 12
  • număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50 cu taxă

 

Cifra de scolarizare (.pdf)

 

Calendar concurs admitere


 

Sesiunea 1 (vară)  
înscrieri 18 – 23 iulie 2016
rezultate 25 iulie 2016 ora 16:00
confirmarea locului 26-29 iulie 2016
rezultate finale 01 august 2016 ora 16:00
Sesiunea 2 (toamnă)  
înscrieri 5 – 10 septembrie 2016
rezultate 13 septembrie 2016
confirmarea locului 14 – 16 septembrie 2016
rezultate finale 19 septembrie 2016

 

 

Acte necesare pentru dosarul de admitere


 

1. fişa tip de înscriere;

2. diplomă de bacalaureat;

3. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original;

4. certificat de naştere, în copie şi original, pentru autentificare la Comisia de admitere;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. carte de identitate în fotocopie;

7. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Candidaţii pentru forma de master universitar, absolvenţi ai promoţiei 2016, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţa emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă).

 

icon_pdf Regulament admitere 2016

Back To Top