skip to Main Content

 

Admitere 2016

 18 iulie – 27 septembrie

 

Buton_lic5Buton_ID1Buton_MAS1Buton_DOC1

 

LICENȚĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ


 Centrul ID ULBS

Tip de concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 

 

Specializări


  Ingineria produselor alimentare

Locuri fără taxă: 0

Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50 cu taxă

  Montanologie

Locuri fără taxă: 0

Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50

 

Calendar concurs admitere


Sesiune continuă  
înscrieri 18 iulie – 27 septembrie 2016
confirmarea locului 28 – 30 septembrie 2016
rezultate finale 30 septembrie 2016 ora 16:00

Acte necesare pentru dosarul de admitere


1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și în copie legalizată la notar;

3. certificatul de naştere, în copie legalizată la notar;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere,respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. carte de identitate în fotocopie;

7. un dosar plic;

8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

10. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2016, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute. Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul I şi/sau tipul II).

 

În perioada 01 iulie – 05 septembrie, înscrierile se fac la sediul Departamentului IDIFR din B-dul Victoriei nr.10, telefon 0269 250432. luni – vineri orele 09,00 – 15,00

 

icon_pdf Regulament admitere 2016 (.pdf)

 

Centru ID ULBS

Back To Top