Admitere_masterat_2017

ADMITERE 2017

Studii de masterat

Toți candidații, înscriși pentru admiterea la Master la programele ACSA și MPMA alimentar, trebuie să fie prezenți în data de 17.07.2017, la ora 9, în sala B402 a Facultății Ș.A.I.A.P.M. (Str. Ion Rațiu nr. 7-9, Sibiu) 

Calendar admitere

  Sesiunea iulie:

 • Perioada de înscriere: 10-16 iulie 2017
 • Proba orală – interviu: 17-18 iulie 2017
 • Afițare rezultate parțiale: 20 iulie 2017
 • Confirmare/înscrieri în anul I de studii și completare cerere de cazare: 24-28 iulie 2017
 • Afișare rezultate finale: 31 iulie 2017

  Sesiunea septembrie:

 • Perioada de înscriere: 6-9 septembrie 2017
 • Proba orală – interviu: 10 septembrie 2017
 • Afițare rezultate parțiale: 11 septembrie 2017
 • Confirmare/înscrieri în anul I de studii: 12-14 septembrie 2017
 • Afișare rezultate finale: 15 septembrie 2017

Specializări

Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
 • locuri fără taxă: 14
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:0
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 20
Managementul procesării moderne a alimentelor
 • locuri fără taxă: 16
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:1
 • locuri fără taxă rromi: 1
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 14
Managementul protecţiei mediului agricol
 • locuri fără taxă: 15
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:1
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 19
Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale
 • locuri fără taxă: 16
 • locuri fără taxă Rep. Moldova/diaspora:0
 • locuri cu taxă români, UE, SE: 30

Acte necesare pentru dosarul de admitere

1. fişa tip de înscriere;

2. diplomă de bacalaureat;

3. diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă, în original;

4. certificat de naştere, în copie şi original, pentru autentificare la Comisia de admitere;

5. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

6. patru (4) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

7. carte de identitate în fotocopie;

8. chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.

Absolvenţii cu diplomă de master universitar, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte programe de master universitar, precum şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Candidaţii pentru forma de master universitar, absolvenţi ai promoţiei 2016, pot prezenta în locul diplomei o adeverinţa emisă de facultatea absolvită, din care să rezulte că au promovat examenul de diplomă (licenţă) şi media de la examenul de diplomă (licenţă).

 Regulament admitere 2017

Contact

Adresa: Str. Dr. Ion Rațiu, nr. 7-9, Sibiu, 550012, Sibiu, Romania

GPS: latitudine N: 45.7911861; longitudine E: 24.1433425

  Cifre scolarizare 2017-2018

  Regulament admitere 2017-2018

Comments are closed