Admitere_licenta_2017

ADMITERE 2017

Studii de licență

Calendar admitere

  Sesiunea iulie:

  • Perioada de înscriere: 10-21 iulie 2017
  • Afițare rezultate parțiale: 22 iulie 2017
  • Confirmare locuri și completare cerere de cazare: 24-28 iulie 2017
  • Afișare rezultate finale: 31 iulie 2017

  Sesiunea septembrie:

  • Perioada de înscriere: 6-9 septembrie 2017
  • Afițare rezultate parțiale: 11 septembrie 2017
  • Confirmare locuri: 12-14 septembrie 2017
  • Afișare rezultate finale: 15 septembrie 2017

 

 Specializări

   Ingineria produselor alimentare

Locuri fără taxă: 25

Locuri buget Rep. Moldova, fără bursă: 1

Grant grant subvenționat de ULBS: 3

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 19

Număr de locuri conform capacității instituționale: 100

    Controlul şi expertiza produselor alimentare 

Locuri fără taxă: 22

Locuri buget Rep. Moldova, fără bursă: 0

Grant grant subvenționat de ULBS: 2

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 15

Număr de locuri conform capacității instituționale: 40

    Biotehnologii pentru industria alimentară 

Locuri fără taxă: 0

Locuri buget diaspora: 0

Grant grant subvenționat de ULBS: 0

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 30

Număr de locuri conform capacității instituționale: 30

    Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Locuri fără taxă: 20

Locuri buget diaspora: 1

Grant grant subvenționat de ULBS: 0

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 19

Număr de locuri conform capacității instituționale: 50

    Montanologie

Locuri fără taxă: 35

Locuri buget diaspora: 1

Grant grant subvenționat de ULBS: 1

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 13

Număr de locuri conform capacității instituționale: 50

    Inginerie și protecția mediului în agricultură

Locuri fără taxă: 20

Locuri buget diaspora: 0

Grant grant subvenționat de ULBS: 2

Locuri cu taxă români, UE, SEE: 20

Număr de locuri conform capacității instituționale: 50

 

Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Științe Agricole, industrie Alimentară și Protecția Mediului, pe locurile subvenționate de la bugetul de stat și pe cele cu taxă, se face pe bază de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de media de admitere și opțiunile din fișa de înscriere.

După încheierea înscrierilor, Comisia de admitere procedează la clasificarea candidaților în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în raport cu numărul de locuri ale specializărilor respective, utilizându-se sistemul de glisare.

Acte necesare pentru dosarul de admitere

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru candidații care au absolvit liceul în altă țară), în original sau în copie legalizată la notar;

3. certificatul de naştere, în copie legalizată;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere, respectiv studii;

5. patru (4) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. carte de identitate în fotocopie;

7. un dosar plic;

8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

10. taxa de înscriere de 150 lei.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2017, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Contact

Adresa: Str. Dr. Ion Rațiu, nr. 7-9, Sibiu, 550012, Sibiu, Romania

GPS: latitudine N: 45.7911861; longitudine E: 24.1433425

  Regulament admitere 2017-2018

  Regulament admitere SAIAPM 2017-2018

Comments are closed