skip to Main Content
 
 
Buton_lic5Buton_ID1Buton_MAS1Buton_DOC1
 
STUDII DE LICENȚĂ

 
Tip de concurs: concurs de admitere pe bază de dosare 
 
Specializări

  Ingineria produselor alimentare -> descriere
Locuri fără taxă: 27
Locuri pentru tinerii de etnie rromă: 1
Locuri pentru tinerii din Rep. Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România: 1
Locuri cu bursă (CB) pentru tinerii din Rep. Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România: 1
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 100
  Controlul şi expertiza produselor alimentare -> descriere
Locuri fără taxă: 25
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 40
  Biotehnologii pentru industria alimentară -> descriere
Locuri fără taxă: 0
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 30
  Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism -> descriere
Locuri fără taxă: 20
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50
  Montanologie -> descriere
Locuri fără taxă: 36
Locuri cu bursă pentru români de pretutindeni: 1
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50
  Inginerie și protecția mediului în agricultură -> descriere
Locuri fără taxă: 20
Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50
Calendar concurs admitere

 
Sesiunea 1 (vară)  
Perioada de înscriere: 18 – 23 iulie 2016
Afișarea rezultatelor: 25 iulie 2016
Confirmare locuri: 26-29 iulie 2016
Rezultate finale:  30 iulie 2016
Sesiunea 2 (toamnă)  
Perioada de înscriere: 5 – 9 septembrie 2016
Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2016
Confirmare locuri:  13– 16 septembrie 2016
Rezultate finale: 19 septembrie 2016
 
Acte necesare pentru dosarul de admitere

  1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor; 2. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și în copie legalizată la notar; 3. certificatul de naştere, în copie legalizată la notar; 4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere,respectiv studii; 5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm); 6. carte de identitate în fotocopie; 7. un dosar plic; 8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul; 9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată; 10. chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2016, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute. Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat. Pentru admiterea la Facultatea de Inginerie, candidaţii vor depune la înscriere un singur dosar, cu care pot participa la unul sau la ambele tipuri de concurs de admitere (tipul I şi/sau tipul II).   icon_pdf Regulament admitere 2016 (.pdf)
Back To Top