Admitere ID 2017

ADMITERE 2017

Studii de licență – învățământ la distanță

Perioada de inscriere: 10 iulie – 22 septembrie 2017 

10-17 iulie 2017 și 6-9 septembrie 2017 la sediul facultății de Științe Agricole, industrie Alimentară și Protecția Mediului, str. Dr. Ion Ratiu 7-9, Sibiu

si/sau la Departamentul de Învățământ la Distanță a ULBS

10 iulie-22 septembrie 2017 la Departamentul de Învățământ la Distanță a ULBS

Specializări

   Ingineria produselor alimentare

Locuri fără taxă: 0

Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50

    Montanologie

Locuri fără taxă: 0

Număr maxim de studenți ce pot fi școlarizați: 50

 Criterii de admitere

Admiterea la Facultatea de Științe Agricole, industrie Alimentară și Protecția Mediului, pe locurile subvenționate de la bugetul de stat și pe cele cu taxă, se face pe bază de concurs de dosare, ordinea de admitere stabilindu-se în funcție de media de admitere și opțiunile din fișa de înscriere.

Acte necesare pentru dosarul de admitere

1. fişa tip de înscriere , completată cu opţiunile candidatului pentru domeniile/specializările pentru care vrea să candideze, în ordinea preferinţelor;

2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (pentru candidații care au absolvit liceul în altă țară), în original sau în copie legalizată la notar;

3. certificatul de naştere, în copie legalizată;

4. adeverinţă medicală tipizată, din care să rezulte că este apt pentru admitere,respectiv studii;

5. trei(3) fotografii tip buletin (3 cm x 4 cm);

6. carte de identitate în fotocopie;

7. un dosar plic;

8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, (pentru cei care se înscriu să urmeze în paralel o a doua facultate) respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată (la notar, pentru cei care au absolvit o facultate), dacă este cazul;

9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată;

10. taxa de înscriere de 150 lei.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2017, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă eliberată de instituția de învățământ absolvită, în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute.

Candidaţii care au absolvit anterior o altă facultate cu diplomă de licenţă, respectiv diplomă de absolvire, precum şi studenţii din universităţile de stat au obligaţia de a declara la înscriere dacă au urmat alte specializări şi perioadele în care au fost susţinuţi financiar de la bugetul de stat.

Contact

Adresa: Str. Dr. Ion Rațiu, nr. 7-9, Sibiu, 550012, Sibiu, Romania

GPS: latitudine N: 45.7911861; longitudine E: 24.1433425

Comments are closed