skip to Main Content

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII TERMINALI

Specializare

 

Secretar de comisie

 

Data depunere dosar

LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Intervalul orar

 

Sala

IPA

Ş.l.dr.ing. Ramona CRISTEA

29 iunie 2020

10:00 – 14:00

200

CEPA

Ş.l.dr.ing. Mihai VĂDUVA

29 iunie 2020

10:00 – 14:00

202

IMAPA

Ş.l.dr.ing. Ecaterina LENGYEL

29 iunie 2020

10:00 – 14:00

211

MONTANOLOGIE (zi şi ID)

Ş.l.dr.ing. Cristina MOISE

29 iunie 2020

10:00 – 14:00

005

IPMA

Ş.l.dr.ing. Cristina MOISE

29 iunie 2020

10:00 – 14:00

005

ACSA

Ş.l.dr.ing. Maria Lidia IANCU

13 iulie 2020

17:00 – 19:00

205

MPMAlimentar

Ş.l.dr.ing. Claudia OGNEAN

13 iulie 2020

17:00 – 19:00

110

A T E N Ț I E

          Secretariatul a făcut copii după diplomele de bacalaureat/licență și certificatul de naștere. Certificatul de competență lingvistică va fi eliberat de către Facultatea de Litere și Arte doar DACĂ AȚI PLĂTIT ONLINE contravaloarea acestuia. Daca ați platit, certificatul îl veți ridica de la secretarul comisiei.

          Pentru a putea primi Fișa de lichidare, trebuie sa completați ONLINE Chestionarul ALUMNI pe care îl găsiți pe site-ul facultății. Veți putea să îl completați DOAR DE PE ADRESA DE EMAIL ULBS. Deasemenea, trebuie să fie achitată taxa de școlarizare integral pentru studenții care au fost înmatriculați cu taxă. NU UITAȚI ca la înscriere, când veți primi Fișa de lichidare SĂ O SEMNAȚI.

          Cererea de înscriere o veți completa la depunerea dosarului.

Back To Top