skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, vă invită să participați în perioada 17-19 Mai, 2018 la

Conferința națională studențească

“PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI PRIVIND VALORIFICAREA DEȘEURILOR AGRO-ALIMENTARE”

 

Conferinţa derulată sub egida Ministerului Educației Naționale reprezintă o iniţiativă nouă, apărută ca urmare a necesității unei abordări holistice privind impactul pe care îl are producția agricolă și alimentară asupra mediului. Conferința îşi propune să sprijine studenţii de la nivelurile de licenţă și masterat în demersul acestora de a realiza cercetări de valorificare a deșeurilor generate din agricultură și din industria alimentară, sub forma unor ingrediente bioactive, ambalaje din materiale biodegradabile, biofertilizatori, producerea de bioenergie, și nu numai.

Informaţii despre conferinţă:

Conferinţa va avea loc în perioada 17-19 Mai 2018 având ca program preliminar:

17 mai: sosirea participanților și Cina festivă

18 mai: deschiderea conferinței și prezentarea lucrărilor științifice studențești

19 mai: acordarea diplomelor; închiderea oficială a conferinței

Cei interesaţi să participe sunt invitaţi să completeze formularul de înregistrare online la adresa http://saiapm.ulbsibiu.ro/index.php/conferinte/cnsda2018/ până în data de 30 aprilie 2018.

Lucrările științifice studențești realizate sub coordonarea unui cadru didactic, înscrise la conferință, vor fi prezentate oral (în programul PowerPoint) în limba română. Lucrările înscrise și susținute vor fi publicate în Programul conferinței.

 

Persoana de contact: Prof. univ. dr. Simona OANCEA simona.oancea@ulbsibiu.ro

Back To Top