skip to Main Content

Depunere dosare burse ajutor social 5-7.03.2018

In conformitate cu Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi, tipurile de bursă care pot fi acordate în anul univ. 2017/2018 semestrul II,  sunt :
-burse de excelenţă (ştiinţifică, sportivă, cultural artistică)
-burse de excelenţă „Merit olimpic internaţional”
-burse de merit
-burse de studiu
-burse de ajutor social
-burse de ajutor social ocazional
 
Bursele de excelenţă se acordă prin concurs pe o perioadă de 12 luni (sunt cele stabilite la începutul anului universitar 2017/2018)
 
Dosarele pentru Bursele de ajutor social şi Bursele de excelenţă se vor depune la secretariatul Facultăţii ŞAIAPM, în perioada 05.03.2018 – 07.03.2018 în intervalul orar 13,00 – 15,00.
 
Rugăm solicitanţii acestor categorii de burse să studieze cu atenţie Regulamentul şi să includă în dosarele depuse la secretariat, toate documentele specificate în acesta. Studenţii care solicită bursă de ajutor social, în mod obligatoriu să
descarce de pe site-ul Facultăţii ŞAIAPM, Anexa nr 1 şi Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Regulament.
 
Salariul net minim /luna : 1065,00 lei/luna noiembrie, decembrie 2017  si 1162,00 lei luna ianuarie 2018
 
Se va lua in calcul venitul pe lunile : NOIEMBRIE, DECEMBRIE, IANUARIE 2018
Studenţii care vor obţine una din categoriile de bursă prevăzută în Regulament vor avea nevoie pentru virarea sumelor aferente în cont, de un card ISIC –BRD.
Reprezentanţii băncii BRD vor veni în facultate pentru a face carduri la o dată pe care o vom anunţa ulterior.
BURSE DE AJUTOR SOCIAL SEMESTRUL II
Fondul burselor de ajutor social nu poate depasi 10% din fondul de burse atribuit Universitatii “Lucian Blaga” Sibiu.
Bursele de ajutor social se acorda la cerere studentilor de la programele de licenta si masterat de tip Bologna :
Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenții fără taxă integraliști de la programele de licență și master, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:
  1. Studenții integraliști orfani ori cei proveniți din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri;
  2. Studenții integraliști bolnavi, aflați în evidența unităților medicale, cu următoarele afecțiuni: boli maligne, limfoame, talasemii, scleroze multiple, bolnavi de SIDA, insuficiență renală cronică, sindromuri de malabsorbție grave, epilepsie, boli imunologice, care suferă de diabet, cardiopatii congenitale, bolnavi TBC, care sunt infestați cu virusul HIV, hepatită cronică, astm bronșic, spondolită anchilozantă, reumatism articular acut, glaucom, miopie gravă, (art. 12, Anexa 2 la HG: nr.558/1998)
  1. studenții integraliști a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive, anterioare depunerii cererii, un venit mediu pe membru de familie, mai mare decât venitul minim net pe economie publicat de INS, calculat ca medie a veniturilor nete ale celor 3 luni.
Bursa de ajutor social integrala sau partiala se poate acorda la inceputul anului universitar, precum si la inceputul semestrului al II-lea.
Aceasta se revizuieste la inceputul semestrului al II-lea, in situatia aparitiei de noi cazuri, care se incadreaza in criteriile de acordare a burselor stabilite, sau se pierde daca s-au modificat conditiile materiale ce au permis acordarea ei.
Actele necesare pentru acordarea bursei de ajutor social se depun la Decanatul
Facultăţii  în perioada 05.03.2018- 07.03.2018  intre orele 13,00-15,00.
Pentru întocmirea dosarelor vă rugăm să consultați Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți aici
Venitul pe membru de familie se va calcula astfel:
 
venit mediu net (părinţi/soţ/soţie + student) pe lunile nov,.dec.,ian.
număr membrii / familie
 
DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE!
BURSELE PE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2017-2018, SE VOR ACORDA ÎN CONFORMITATE CU “ Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi”, aprobat în şedinţa de Senat ULBS 3845 / 28.09.2017
Back To Top