skip to Main Content

În atenția absolvenților care NU au susținut examenul de diplomă

Examenul de diplomă pentru specializările IPA, CEPA, BIA, IMAPA se va desfășura în perioada 22-23 februarie 2018.

Dosarele se vor depune la secretariat însoțite de o cerere de susținere a examenului de diplomă până la data de 5 februarie 2018.

Back To Top