skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

În data de 20 noiembrie 2017, ora 14.00, sala B204, se va desfășura a doua rundă de selecție a studenților pentru mobilități Erasmus+ în semestrul II al anului universitar 2017-2018. Acte necesare pentru înscriere:

  • Formular de candidatură: un model se găsește aici sau la secretariat
  • CV Europasshttps://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
  • Scrisoare de motivație redactată în limba străină
  • Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți: se face cerere la secretariat
  • Atestat de cunoaștere a limbii străine: fie candidatul are deja atestat (Cambridge, etc.), fie se stabilește o dată ulterioară pentru examinare la Facultatea de Litere
  • Fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Pentru orice nelamuriri, contactati: monica.mironescu@ulbsibiu.ro 

Vă invităm să participați la interviu!

 Lista locurilor Erasmus pentru Facultatea de SAIAPM

Cu stimă,

Echipa Erasmus+ ȘAIAPM

Back To Top