skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

În data de 13 noiembrie 2017, orele 14.00, sala B204 se va desfășura selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ în semestrul II al anului universitar 2017-2018.

Acte necesare pentru înscriere:

–          Formular de candidatură: un model se găsește aici: .pdf, .doc sau la secretariat

–          CV Europasshttps://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae

–          Scrisoare de motivație redactată în limba străină

–          Extras după situația școlară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenți: se face cerere la secretariat

–          Atestat de cunoaștere a limbii străine: fie candidatul are deja atestat (Cambridge, etc.), fie se stabilește o dată ulterioară pentru examinare la Facultatea de Litere

–          Fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat (opțional)

Informații suplimentare: monica.mironescu@ulbsibiu.ro sau responsabilii Erasmus pe universitățile partenere, sau tutorii de an

Vă invităm să participați la interviu!

 

Cu stimă,

Echipa Erasmus+ ȘAIAPM

Back To Top