skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ANUL IV DE STUDIU


ÎN  VEDEREA  DEPUNERII  DOSARULUI  PENTRU  SUSŢINEREA  LICENŢEI,  VĂ  ADUCEM  LA   CUNOŞTINŢĂ  CE  TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ACEST  DOSAR:

Dosarul de înscriere examenul de licenţă

–         Dosar plic cu numele scris pe copertă

–         Diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia;

–         Certificatul de naştere în original;

–         Două fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele pe verso);

–         Nota de lichidare

–         Certificatul de competenţă lingvistică

–         Lucrarea de licenţă în format tipărit + formatul electronic, însotiţă de referatul coordonatorului ştiinţific şi de alte documente/formulare specifice, elaborate de Departamente şi care vor fi prezente în îndrumarele de alcătuire a lucrărilor de licenţă;

–         Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)

 

ANUL II DE STUDIU MASTER


ÎN  VEDEREA  DEPUNERII  DOSARULUI  PENTRU  SUSŢINEREA  EXAMENULUI  DE  DISERTAŢIE,  VĂ  ADUCEM  LA   CUNOŞTINŢĂ  CE  TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ACEST  DOSAR:

Dosarul de înscriere examenul de disertaţie

–         Dosar plic cu numele scris pe copertă

–         Diploma de licenţă în original sau diplomă echivalentă acesteia;

–         Certificatul de naştere în original;

–         Două fotografii tip buletin de identitate (se va scrie numele pe verso);

–         Nota de lichidare

–         Lucrarea de disertaţie în format tipărit + formatul electronic, însotiţă de referatul coordonatorului ştiinţific şi de alte documente/formulare specifice, elaborate de Departamente şi care vor fi prezente în îndrumarele de alcătuire a lucrărilor de disertaţie;

–         Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE


 

Specializare

 

Secretar de comisie

 

Data depunere dosar

LICENŢĂ/DISERTAŢIE

Intervalul orar

 

Sala

IPA (zi şi ID)

Ş.l.dr.ing. Anca TULBURE

26 iunie 2017

10:00 – 13:00

103

CEPA

Ş.l.dr.ing. Mihai VĂDUVA

26 iunie 2017

10:00 – 14: 00

202

BIA

Ş.l.dr.ing. Otto KETNEY

26 iunie 2017

10:00 – 14:00

206

IMAPA

Ş.l.dr.ing. Ecaterina LENGYEL

26 iunie 2017

09:00 – 12:00

211

MONTANOLOGIE (zi şi ID)

Ş.l.dr.ing. Petronela PAVEL

24 iunie 2017

09:00 – 13:00

005

IPMA

Ş.l.dr.ing. Cristina MOISE

24 iunie 2017

09:00 – 13:00

005

ACSA

Ş.l.dr.ing. Maria Lidia IANCU

26 iunie 2017

17:00 – 19:00

205

MPMAlimentar

Ş.l.dr.ing. Claudia OGNEAN

26 iunie 2017

17:00 – 19:00

110

 

COMPONENŢA COMISIILOR DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIE


 

Specializare

Comisia de licenţă/disertaţie

Data de susţinere a probei scrise

Data de susţinere a proiectului de diplomă/disertaţie

Ingineria produselor alimentare

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Tiţa

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Neli Darie

                  Conf.univ.dr.ing. Monica Mironescu

                  Ş.l.dr.ing. Ciprian Căpăţână

                  Ş.l.dr.ing. Olga Drăghici

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Mihai Ognean

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Anca Tulbure

03.07.2017

05.07.2017

Controlul şi expertiza produselor alimentare

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Simona Oancea

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Anca Şipoş

                  Conf.univ.dr.ing. Ion Mironescu

                  Ş.l.dr.ing. Cristina Danciu

                  Ş.l.dr.ing. Mariana Păcală

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Monica Creţu

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Mihai Văduva

03.07.2017

05.07.2017

Biotehnologii pentru industria alimentară

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Monica Mironescu

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Victor Nederiţă

                  Conf.univ.dr.ing. Cecilia Georgescu

                  Ş.l.dr.ing. George Moise

                  Ş.l.dr.ing. Mariana Păcală

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Olga Drăghici

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Otto Ketney

04.07.2017

06.07.2017

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Tiţa

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Anca Şipoş

                  Ş.l.dr.ing. Daniela Sîmtion

                  Conf.univ.dr.ec. Dan Miricescu

                  Ş.l.dr.ing. Cristina Danciu

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Claudia Ognean 

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Ecaterina Lengyel

04.07.2017

06.07.2017

Montanologie

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Camelia Sava

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Horia Barbu

                  Conf.univ.dr.ing. Mirela Cărătuş

                  Ş.l.dr.ing. Iuliana Antonie

                  Ş.l.dr.ing. Pompilica Iagăru

Secretar:    Ş.l.dr.ing. Petronela Pavel

03.07.2017

05-06.07.2017

Inginerie şi protecţia mediului în agricultură

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Camelia Sava

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Horia Barbu

                  Prof.univ.dr.ing. Romulus Iagăru

                  Conf.univ.dr.ing. Maria Tănase

                  Conf.univ.dr.Mihaela Antofie

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Cristina Moise

04.07.2017

07.07.2017

Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Tiţa

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Simona Oancea

                  Conf.univ.dr.ing. Iuliana Bratu

                  Conf.univ.dr.ing Cecilia Georgescu

                  Ş.l.dr.ing. Mihai Ognean

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. George Moise

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Maria Lidia Iancu

07.07.2017

Managementul procesării moderne a alimentelor

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Mihaela Adriana Tiţa

Membrii:    Prof.univ.dr.ing. Dănuţ Dumitraşcu

                  Conf.univ.dr.ing. Ion Mironescu

                  Ş.l.dr.ing. Otto Ketney

                  Ş.l.dr.ing. Mariana Păcală

Membru supleant: Prof.univ.dr.ing. Darie Neli

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Claudia Ognean

07.07.2017

 

Licenţă sesiunea iulie 2017 pentru absolvenţii de studii superioare efectuate in baza Legii nr.84/1995

 

Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Tiţa

Membrii:    Conf.univ.dr.ing. Monica Mironescu

                  Ş.l.dr.ing. Ciprian Căpăţână

                  Ş.l.dr.ing. Cristina Danciu

                  Ş.l.dr.ing. Mihai Ognean

Secretar:    Ş.l.dr.ing. Ecaterina Lengyel

03.07.2017

05.07.2017

 

Calendar de desfășurare a examenului de licență/disertație
 

Examenul de licență /disertație – sesiunea februarie-martie 2017 – se va susține în perioadele: 
– 22-23.02.2017 – profil alimentar (licență și disertație) și 
– 10-11.03.2017 – profil agricol (disertație)
 

 
Examenul de licență/disertație – sesiunea iulie 2017 – se va desfășura astfel:
Profil agricol
Proba scrisă
– 03.07.2017 – Montanologie
– 04.07.2017 – IPMA
 Susținerea proiectului de diplomă
– 05.07.2017 – 06.07.2017 – Montanologie
– 07.07.2017 – IPMA
 
Profil alimentar
Proba scrisă
– 03.07.2017 – IPA, CEPA
– 04.07.2017 – BIA, IMAPA
Susținerea proiectului de diplomă
– 05.07.2017 – IPA, CEPA
– 06.07.2017 – BIA, IMAPA
Sustinerea lucrarii de disertatie: 7.07.2017 – ACSA, MPMAlim

 

Tematica examenului de licenta

 

 Ghid de readactare a lucrarii de diploma

Back To Top