skip to Main Content
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Competiție internă granturi de cercetare

ULBS a lansat competiţia internă pentru granturi individuale de cercetare ştiinţifică, proiect al cărui scop ȋl reprezintă creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţii internaţionale a cercetării științifice, prin valorificarea rezultatelor semnificative publicate în reviste indexate de Thomson Reuters în…
Read More
Back To Top